Home | What's New | Photos | Histories | Sources | Reports | Cemeteries | Headstones | Statistics | Surnames

 Reports


HomeHome    SearchSearch    PrintPrint    Login - User: anonymousLogin    Add BookmarkAdd Bookmark

   Report Name   Description 
1. All the women in the database sorted on first name Een overzicht van alle vrouwen in het bestand gesorteerd op first_name 
2. All the men in the database sorted on first name Alle mannen in de database gesorteerd op first_name,  
3. People sorted on date This gives you a list of the people born before 1500, sorted on date of birth 
4. Changed persons in the last 90 days Lijst van personen waarin veranderingen en of toevoegingen zijn gedaan in de laatste 90 dagen, gesorteerd aflopend op de veranderdatum
List of the the people which changed the last 90 days, sorted on the last change date 
5. Document changes Veranderingen van de laatste 90 dagen in documenten, ZONDER de gelinkte personen.
Documents/histories changed within the last 90 days (listing *without* linked individuals)  
6. Changes in histories with people Veranderde documenten, levensverhalen MET links naar de personen
Documents/histories changed within the last 90 days (listing *with* linked individuals)  
7. Changed families Gezinnen die verandert zijn in de laatste 90 dagen
Families changed within the last 90 days 
8. Changes in headstones (Last 90 days w.o. people headstones: changes within the last 90 days (listing *without* linked individuals and *without* linked cemeteries) 
9. Changed headstones with links to cemetries Headstones: changes within the last 90 days (listing *without* linked individuals but *with* linked cemeteries)  
10. Changed photos, without links to people Photos changed within the last 90 days (listing *without* linked individuals) 
11. Photos changed within the last 90 days Photos changed within the last 90 days (listing *with* linked individuals)  
12. Unknown sex A list of the people with unknown gender and not stillborn Een lijst met personen waarvan de sexe onbekend is en die niet doodgeboren zijn. 
13. Veterans An overview of veterans (at least if you added some) 
14. all occuring places, including place levels all occuring places, including place levels  
15. sources with citation frequency, ordered by sources sources with citation frequency, ordered by sources  
16. sources with citation frequency, ordered by frequency sources with citation frequency, ordered by frequency  
17. sources: citation texts - with frequency of occurence sources: citation texts - with frequency of occurence ordered by description 
18. individuals without date of birth/baptism/death/burial individuals without date of birth/baptism/death/burial (empty date fields)  
19. individuals without places individuals without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)  
20. indivuals ordered by ascending age indivuals ordered by ascending age (only deceased)  
21. individuals: age frequency distribution individuals: age frequency distribution (only deceased) Individuen: leeftijdsgrafieken (alleen overledenen) 
22. individuals: age frequency per decade individuals: age frequency per decade (only deceased), one = equals 100 people Individuen: leeftijdsverdeling per 10 jaren (alleen overledenen), een = is 100 mensen 
23. Individuals marked as living Individuals marked as "living" with age > 100 years  
24. inviduals: birthdays in the current month inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)  
25. individuals with an unclear date of birth individuals with an unclear date of birth e.g. "ABT", "BEF", "AFT", "CAL"  
26. individuals: birth frequency by century individuals: birth frequency by century, one = equals 100 people Individuen: geboortegrafieken per eeuw, een = is 100 mensen 
27. individuals: birth frequency by decades individuals: birth frequency by decades, one = equals 50 people Individuen: geboortegrafieken per 10 jaren, een = is 50 mensen 
28. individuals: birth frequency by calendar months individuals: birth frequency by calendar months, one = equals 50 people Individuen: geboortegrafieken per kalendermaand, een = is 50 mensen 
29. individuals: baptism frequency by century individuals: baptism frequency by century, one = equals 100 people Individuen: doopgrafieken per eew, een = is 100 mensen 
30. individuals: days between birth and baptism individuals: number of days from birth and baptism individuen: aantal dagen tussen geboorte en doop 
31. individuals: frequency distribution of days from birth to baptism individuals: frequency distribution of days from birth to baptism, one = equals 10 people Individuen: grafiek van de verdeling van dagen tussen geboorte en doop, een = is 10 mensen 
32. individuals with 50. birthdate this year or next year individuals with 50. birthdate this year or next year  
33. individuals with 60. birthdate this year or next year individuals with 60. birthdate this year or next year  
34. individuals with 65. birthdate this year or next year individuals with 65. birthdate this year or next year  
35. individuals with 70. birthdate this year or next year individuals with 70. birthdate this year or next year  
36. individuals with 75. birthdate this year or next year individuals with 75. birthdate this year or next year  
37. individuals with 80. birthdate this year or next year individuals with 80. birthdate this year or next year  
38. individuals with 85. birthdate this year or next year individuals with 85. birthdate this year or next year  
39. individuals with 90. birthdate this year or next year individuals with 90. birthdate this year or next year  
40. individuals with 100. birthdate this year or next year individuals with 100. birthdate this year or next year  
41. individuals, by place of birth individuals, sorted by place of birth 
42. individuals, by place of baptism individuals, by place of baptism  
43. individuals with and unclear date of death individuals with and unclear date of death  
44. individuals: death frequency by century individuals: death frequency by century, one = equals 100 people Individuen: overlijdensgrafieken per eeuw, een = is 100 mensen 
45. individuals: birth frequency by day-of-week individuals: birth frequency by day-of-week one = equals 50 people Individuen: geboorte grafieken per dag van de week, een = is 50 mensen 
46. individuals: death frequency by decades individuals: death frequency by decades one = equals 20 people Individuen: overlijdensgrafieken per 10 jaar, een = is 20 mensen 
47. individuals: death frequency by calendar months individuals: death frequency by calendar months one = equals 50 people Individuen: overlijdensgrafieken per kalendermaand, een = is 50 mensen 
48. individuals: death frequency by day-of-week individuals: death frequency by day-of-week one = equals 50 people Individuen: overlijdensgrafieken per dag van de week, een = is 50 mensen 
49. families with missing partners families with missing partners  
50. families with missing partners but WITH marriage date families with missing partners but WITH marriage date 
51. families: marriage frequency by century families: marriage frequency by century one = equals 100 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per eeuw, een = is 100 mensen 
52. families: marriage frequency by decades families: marriage frequency by decades one = equals 10 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per eeuw, een = is 10 mensen 
53. families: marriage frequency by day-of-week families: marriage frequency by day-of-week one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per dag van de week, een = is 50 mensen 
54. families: marriage frequency by calendar month families: marriage frequency by calendar month one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per kalendermaand, een = is 50 mensen 
55. individuals married with age <= 18 years individuals married with age <= 18 years and marriage date AFTER 1785 (before 1785 there are too many people in the database who where married at a too young age, notably nobility) 
56. individuals married with age >= 80 years individuals married with age >= 80 years 
57. families: individual with marriage date *after* death date families: individual with marriage date *after* death date  
58. families: individuals with marriage date *before* birthdate families: individuals with marriage date *before* birthdate  
59. families: frequency distribution of marriage age, by year families: frequency distribution of marriage age, Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd 
60. families: frequency distribution of wife's marriage age, by year families: frequency distribution of wife's marriage age, by year one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd van de vrouw, een = is 50 mensen 
61. families: frequency distribution of husband's marriage age, by year families: frequency distribution of husband's marriage age, by year one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd van de man, een = is 50 mensen 
62. families: frequency distribution of wife's marriage age, by 5-year-steps families: frequency distribution of wife's marriage age, by 5-year-steps one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken van de vrouw's huwelijksleeftijd met 5 jaar stappen, een = is 50 mensen 
63. families: frequency distribution of husband's marriage age, by 5-year-steps families: frequency distribution of husband's marriage age, by 5-year-steps one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken van de man's huwelijksleeftijd met 5 jaar stappen, een = is 50 mensen 
64.  families: occuring marriage types without names (but with frequency)  families: occuring marriage types without names (but with frequency) one = equals 5 people Gezinnen: "typen huwelijk" zonder namen maar met aantallen, een = is 5 mensen 
65. Same sex marriages  
66. Families sorted according to number of children  
67.  individuals with missing father or missing mother  individuals with missing father or missing mother  
68. Incomplete families Families where husband or wife is missing 
69. Individuals (not: families!) with number of associated children Individuals (not: families!) with number of associated children  
70. Families: twins, triplets.. Families: twins, triplets.. 
71. Families: Twins Families: Twins  
72. families, ordered by husband's name families, ordered by husband's name  
73. families, ordered by wife's maiden name families, ordered by wife's maiden name  
74. families: husbands families: husbands  
75. families: marriage types with individuals (with personIDs *and* names) families: marriage types with individuals (with personIDs *and* names)  
76. families: wifes families: wifes  
77. Families: individuals with missing father or missing mother Families: individuals with missing father or missing mother  
78. individuals: number of days between birth and death individuals: number of days between birthday and death individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden 
79. birthday to death, one = equals 10 people individuals: frequency distribution of days from birthday to death, one = equals 10 people Individuen: grafiek van de verdeling van dagen tussen verjaardig en overlijden, een = is 10 mensen 
80. Dagen verschil tussen dood en leven / Individuals: frequency distribution of difference (in "absolute" weeks) between day/month of birth and day/month of death  
81. Places without coordinates  
82. Wezen, Orphans Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst. People without any parents, ordered according to the last input.  
83. Wezen zonder partner en kinderen, Orphans without partner and childeren Mensen die dus aan niemand verbonden zijn. Open de links in het rapport alstublieft in een nieuw venster. Persons who are connected to nobody. Open the links in the report please in a new window. 
84. individuals with mother, but without father (father is missing) Individuen met hun mother maar waar de vader mist 
85. families: individuals with father, but without mother (mother is missing) Gezinnen met een missende mother 
86. Places ordered by the last entered Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde 
87. all occuring second place name levels p, including frequency, all occuring second place name levels, including frequency, ordered by place name level Alle voorkomende tweede niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen,geordend volgens plaatsnaam niveau 
88. all occuring second place name levels, including frequency, ordered by frequency all occuring second place name levels, including frequency, ordered by frequency Alle voorkomende tweede niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie 
89. All occuring third place levels, including frequency, ordered by place level All occuring third place name levels, including frequency, ordered by place name level Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend bij plaatsnaam niveau.  
90. All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie 
91. Faulty birth dates Foutieve geboortedatums 
92. Faulty burial dates foutieve begraafdatums 
93. Faulty death dates foutieve overlijdensdatums 
94. Faulty birth, baptism, death and burial APROXIMATE dates, e.g. abt1988 foute geschatte datums bijv, abt1988 (geen spatie) Kijkt alleen naar geboorte, doop, overlijdens en begraaf datums.  
95. empty notes empty notes 
96. Husband is female Marriages where the husband is female and therefore a mistake might have been made. Huwelijken waar de man vrouwelijk is en er mogelijk een fout gemaakt is. 
97. People born after they died Personen geboren nadat ze overleden zijn.  
98. The wife is male Marriages where the wife is male and therefore a mistake might have been made Huwelijken waar de echtgenote is mannelijk en mogelijk verkeerd zou kunnen zijn ingevoerd 
99. Born after Baptized Persons who are born after they are baptized Personen die geboren zijn nadat ze gedoopt zijn. 
100. People buried before death Mensen die begraven zijn voordat ze zijn gestorven 
101. Places with an empty description but with coordinates Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten 
102. Ages of people when they died Leeftijden van overleden personen 
103. Age of people when they died leeftijd van personen ten tijde van overlijden Similar to the report 124 only now it gives ages with the addition of months and days. Hetzelfde als rapport 124 alleen geeft het nu ook de maanden en dagen 
104. People without a default image Mensen zonder een standaard klikplaatje 
105. Show private notes Toon privé notities 
106. Orphaned families Families with no husband and no wife Gezinnen met geen vader en geen mother 
107. People with the same surname as their mother People with a different surname as their father but the same as their mother (born after 1811, due to the Dutch system, before 1811 people used patronymics) Mensen met een andere last_name dan hun vader geboren na 1811 (voor 1811 gebruikte men patroniemen)maar dezelfde als hun mother 
108. Different surname as both parents People whose last names is different from the last name of the father AND the last name of the mother. Mensen met een andere achternaam dan de vader EN de mother.  
109. People with a different surname as their father People with a different surname as their father (born after 1811) Mensen met een andere achternaam als hun vader (geboren na 1811) 
110. People ordered with the age of their parents People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader 
111. People ordered with the age of their parents People with the age of their parents, ordered by the age of the mother Mensen met de leeftijd van hun ouders gerangschikt volgens de leeftijd van de mother 
112. Statistic of people becoming parents Frequency distribution of age where males (M) become father and females (F) become mother (for all children) Verdeling van leeftijd waarop mensen ouder worden 
113. People born into more families Mensen die in meerdere gezinnen zijn geboren 
114. Wrong place names for PERSONS Places to persons, which are NOT a member of the places table (check for data plausibility) Mensen in plaatsen die niet in de plaatsnamen lijst staan (controle op plausibiliteit) 
115. Wrong place names for FAMIILIES Places to families, which are NOT a member of the places table (check for data plausibility) Gezinnen in plaatsen die niet in de plaatsnamen lijst staan (controle op plausibiliteit) 
116. Media statistics Media statistieken 
117. Media overview by media type Media overzicht per media type.  
118. Media which are always visible Media having the "always on" tag activated Media die als "Altijd zichtbaar" zijn gemarkeerd 
119. Media not associated with a tree Media die niet aan een boom vastzit 
120. Media without coordinates Media zonder coordinaten 
121. Media with coordinates Media met coordinaten.  
122. Media with associated people, *without* having media linked to an event Media with associated people, *without* having media linked to an event Media met de eraan gelinked mensen zonder dat de media aan een gebeurtenis gelinked zijn.  
123. Media with associated people, *with* having media linked to an event Media with associated people, *with* having media linked to an event Media met eraan gelinkte mensen MET media gelinked aan een gebeurtenis  
124. Media which are set as "default photo" Media die als standaard foto zijn aangevinked 
125. Media which are *not* set as "default photo" Media die NIET als standaard foto zijn aangevinked 
126. People *with* associated media, but *without* default photo Mensen MET plaatjes, maar zonder standaard plaatje 
127. People without any dates Mensen zonder enige datums 
128. Documents linked to people not to an event Documenten die aan een persoon gelinked zijn.  
129. Children born before their mother Kinderen geboren voor hun mother 
130. Children born before their father Kinderen geboren voor hun vader 
131. Children born after the death of their mother Kinderen geboren na de dood van hun mother 
132. Children born after 9 months after their father's death Kinderen geboren later dan 9 maanden na hun vader's dood 
133. Number of people originating from first level birthplace Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus dorp 
134. Number of people originating from second level birthplace Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus gemeente  
135. Number of people originating from third level birthplace Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus provincie of land.  
136. Frequencies of origin of people Frequencies van de geboorteplaats van mensen 
137. Age of people at the beginning of WW2 (1940) eligable to fight Leeftijd van mannen aan het begin van de tweede wereld oorlog. Konden ze in het leger of niet.  
138. List of men who were eligable to fight in the papal wars Lijst van mensen die eventueel als Zouaaf tegen Garibaldi gevochten zouden kunnen hebben 
139. Statistics of places where people were baptized Statistieken waar mensen gedoopt zijn.  
140. Frequency of people's marriage place Frekwentie van plaatsen waar mensen getrouwd zijn 
141. Families: husbands/wives, sorted by place of marriage Gezinnen: mannen/vrouwen, gesorteerd naar plaats van de huwelijk 
142. families: couples with same last names Gezinnen, stellen met dezelfde last_name 
143. Persons whose last name is the same as the last name of their mother Personen met dezelfde achternaam als hun moeder 
144. persons whose last names are different from last name of father *and* last name Mensen die een verschillende achternaam hebben als hun vader EN moeder 
145. Placenames in the Netherlands without maps Plaatsnamen in Nederland waaraan nog geen oude kaart is verbonden 
146. Distance between death place and the place burried (in Km) Afstand tussen plaats van overlijden en begraven in kilometers  
147. People with non-alphabetic characters in their name Mensen met niet alphabetische karakters in hun naam.  
148. Number of people with the same last and first name ordered alphabetically Aantal mensen die dezelfde voor en last_name hebben, alphabetisch gerangschikt 
149. Couples having the same names Partners die dezelfde namen hebben 
150. Distance in kilometers between place of birth and place of death Het verschil in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden 
151. Distance in kilometers between birth place and baptism place Afstand in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van doop 
152. individuals: titles with corresponding names  individuals: titles without names - occurring titles with frequency  
153. individuals: titles with corresponding names  individuals: titles with corresponding names  
154. Sources: citations associated with families, just the link Bronnen: citaten geaccossieert met gezinnen, alleen de link 
155. Associations between people Verbindingen tussen personen 
156. individuals: people with nicknames, ordered on nicknames Mensen met bijnamen of roepnamen 
157. Sources with frequency and persons, ordered by sources  Bronnen met frequentie en personen, gerangschikt naar bronnen 
158. sources with citation frequency and number of cited persons, ordered by citation Bronnen met frequenties van citaten en aantal geciteerde personen, gerangschikt naar frequentie van citaten. 
159. individuals: death causes without names (including frequency)  Personen: doodsoorzaak zonder namen maar met frequentie 
160. sources with citation frequency and number of cited persons, ordered by number o Bronnen met frequentie van citaten and aantal geciteerde personen, gerangschikt naar geciteerde personen. 
161. individuals with different deathplace and place of burial  Personen die elders begraven zijn dan waar ze overleden.  
162. sources without any citations Bronnen zonder enige citaten 
163. individuals who died on their birthday individuals who died at same day of month and month as they were born (without children died on day of birth)  
164. individuals: events: alias names (not: nick names) with associated people, order Personen die bekend waren onder een andere naam, dus geen bijnamen 
165. individuals: events: alias names (not: nick names) with associated people, order Mensen die onder een andere naam bekend stonden, gesorteerd op de andere naam 
166. individuals: events: emigrated persons Mensen die geemigreerd zijn.  
167. sources: citations with associated individuals, ordered by individual's name Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar iemand's naam 
168. individuals: events: occupations with names  Personen, beroepen en de naam en plaats van die beroepen 
169. individuals: events: occupations without names (including frequency)  Personen, beroepen zonder de naam van de persoon maar met de frequentie, geordend naar het beroep  
170. individuals: events: occuring occupations ordered on frequency  Een lijst van beroepen gerangschikt naar beroepen.  
171. individuals: events: peoples with "empty" residences (check for data plausibilit Personen waar de woonplaats leeg is, check op waarschijnlijkheid van voorkomen.  
172. individuals: events: residences with associated names Personen gerangschikt naar de plaats waar men woonde.  
173. individuals: farmers - with farmer's names, ordered by occupation Boeren, gerangschikt op de omschrijving van het beroep 
174. sources: citations with associated individuals, ordered by citation text Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar geciteerde tekst.  
175. individuals: farmers - with farmer's names, ordered by farmer's name  Mensen die landbouwer of boer waren. Gerangschikt op de namen van de boeren/landbouwers 
176. sources with notes, including note contents  Bronnen met notities, inclusief de inhoud 
177. individuals with associated notes  personen met geassocieerde notities 
178. List eventypes List even types with eventypeID 
179. Changes made by users Veranderingen door gebruikers aangemaakt Een = is 100 veranderingen 
180. Families with only one spouse and no children Gezinnen met met een partner en geen kinderen (dus verkeerd ingevoerde gezinnen)